ANBI

ANBI: Algemeen Nut Beogende Instellinganbi-logo

De stichting Masakhane is sinds januari 2014 door de Belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dit houdt in dat u geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft af te dragen. En u (onder omstandigheden) fiscale aftrek kunt toepassen. Uw gift komt volledig ter beschikking aan Masakhane.

De overheid vraagt elk ANBI-lid inzage te geven in oa. het doel, beleidsplan en financiën van de stichting. Op deze pagina vindt u deze informatie of een link naar een ander deel van onze site waar de informatie beschikbaar is.

a. de naam

Stichting Masakhane

b. KVK/RSIN nummer

RSIN nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) – 853478077
KVK nummer (Kamer van Koophandel) – 59426691

c. de contactgegevens

Winterdijk 25, 2801 SK Gouda (adres secretaris)
0182-787442 (telefoonnummer secretaris)

IBAN: NL51 TRIO 0197844006 tnv Stichting Masakhane, Gouda

d. de bestuurssamenstelling met namen

Thérèse van Rossum (voorzitter)
Jaco van der Worp (secretaris)
Michiel Terra (penningmeester)
Martijn van Rossum
Anja van Rijn
Heleen van der Stouw
Pieter den Braber
Lydia van der Worp

 

e. het beleidsplan

klik hier om het beleidsplan en huishoudelijk reglement te lezen.

f. het beloningsbeleid

In de statuten van onze stichting staat het volgende: “aan de leden van het bestuur kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van het bestuur op vertoon van bewijsstukken vergoed.”

g. de doelstelling

Masakhane zet zich in voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika. Door ondersteuning van de hulporganisatie South Africa Cares for Life krijgen kinderen in nood weer een thuis en kans op een betere toekomst. Masakhane ondersteunt de projecten Cluster Care en het Rebekah House Community Center. Samen bouwen we aan een betere toekomst.

h. een verslag van de uitgeoefende activiteiten

In onze nieuwsbrieven is te vinden welke activiteiten we als stichting uitoefenen. Klik hier voor onze nieuwsbrieven. Wit u zelf een activiteit organiseren voor Masakhane? Dat kan, mail ons voor meer informatie.

i. een financiële verantwoording

Masakhane is opgericht in 2007, van 2007 tot en met 2013 was Masakhane een werkgroep gelieerd aan de Vereniging Wereldkinderen. Als werkgroep legden we financiele verantwoording af aan Wereldkinderen die het contract met SA Cares for Life beheerden. Met ingang van 1 januari 2014 heeft stichting Masakhane een eigen contract met SA Cares for Life. Vanaf 1 januari 2014 gaat het eerste boekjaar in als Stichting.
Klik op de volgende links voor de financiële verantwoording over 2016 en de toelichting hierop.

Voor vragen of meer informatie, mail ons via info@stichting-masakhane.nl .

Op de site van de Belastingdienst zijn wij te vinden via deze link, zoek op Masakhane, eventueel in combinatie met Gouda als contactadres.

CBF Keurmerk

Stichting Masakhane heeft ervoor gekozen om geen CBF keurmerk aan te vragen. De hoge kosten om aangesloten te zijn bij dit keurmerk besteedt Masakhane liever aan de projecten in Zuid-Afrika. Masakhane is volledig transparant op het gebied van financiën, dit is ook een van de eisen van ANBI.