Projecten

Cluster Care

Kinderen in uitzichtloze gezinssituaties of kinderen die helemaal geen ouders meer hebben worden opgespoord en geholpen. Per gezin worden de problemen onderzocht en maatregelen genomen om de omstandigheden te verbeteren.
Gezinszorgwerkers (zorgmoeders) bezoeken de gezinnen wekelijks. De persoonlijke hulp en de verbondenheid met het cluster zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Wanneer de situatie gestabiliseerd is, kan het cluster verder worden ontwikkeld door onder andere het organiseren van dagopvang en het opzetten van scholing voor zowel kinderen als volwassenen.
Het cluster dat wij ondersteunen ligt in het township Winterveldt dat circa 50 km ten noorden van Pretoria ligt.
Enkele van de grote problemen in Winterveldt zijn:
– Incomplete gezinnen als gevolg van o.a. ziekte (m.n. AIDS)
– Gebrek aan (voldoende) inkomen
– Ongeschooldheid
– Tiener zwangerschappen en seksueel misbruik
– Geen identiteitspapieren en geboortebewijzen

life house en soepkeuken

Een Life House is een opvanghuis voor kinderen in nood. Als kinderen worden mishandeld
of de situatie thuis onhoudbaar is, kunnen ze hier tijdelijk aankloppen. De kinderen krijgen er drie tot zes maanden zorg, liefde en bovenal een veilig thuis. 

Vanaf de vierde maand wordt er gestreefd naar terugplaatsing. De kinderen en hun familie kunnen nog een half jaar nazorg krijgen. Het nieuwe Life House biedt onderdak aan zes tot acht kinderen (0-17 jaar) en wordt gerund door een huismoeder en een sociaal werkster. Bij het Life House komt ook een soepkeuken waar kinderen vanuit de hele gemeenschap van kunnen profiteren.

Foto van de opening van House Rebekah in februari 2016:

House_Rebekah(1)