ANBI

ANBI: ALGEMEEN NUT BEOGENDE INSTELLING
De stichting Masakhane is sinds januari 2014 door de Belastingdienst gekenmerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, een zogeheten ANBI. Dit houdt in dat u geen schenkingsrecht of successierecht over uw gift of nalatenschap hoeft af te dragen. En u (onder omstandigheden) fiscale aftrek kunt toepassen. Uw gift komt volledig ter beschikking aan Masakhane.

De overheid vraagt elk ANBI-lid inzage te geven in oa. het doel, beleidsplan en financiën van de stichting. Op deze pagina vindt u deze informatie of een link naar een ander deel van onze site waar de informatie beschikbaar is. Voor vragen of meer informatie, mail ons via info@stichting-masakhane.nl.

De naam

Stichting Masakhane

KVK/RSIN nummer

 • RSIN nummer (Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatienummer) – 853478077
 • KVK nummer (Kamer van Koophandel) – 59426691
  Stichting Masakhane heeft haar UBO (Ultimate Benificial Owners) vastgelegd in het UBO register van de KVK.

De contactgegevens

Loevestein 1, 2804 ET Gouda
0182-787442
info@stichting-masakhane.nl
www.stichting-masakhane.nl
IBAN: NL51 TRIO 0197844006 tnv Stichting Masakhane, Gouda

De bestuurssamenstelling met namen

 • Thérèse van Rossum (voorzitter)
 • Jaco van der Worp (secretaris)
 • Michiel Terra (penningmeester)
 • Mariette van Amstel
 • Anja van Rijn
 • Heleen van der Stouw
 • Pieter den Braber
 • Lydia van der Worp

Het beloningsbeleid

In de statuten van onze stichting staat het volgende: “aan de leden van het bestuur kan geen beloning worden toegekend. Kosten worden aan de leden van het bestuur op vertoon van bewijsstukken vergoed.”

Beleidsplan

Klik hier om het beleidsplan en huishoudelijk reglement te lezen. Het beleidsplan geldt van 2022 tot 2025.

De doelstelling

Masakhane zet zich in voor kansarme kinderen in Zuid-Afrika en via de kinderen ook voor ouders en andere volwassenen in de community. Door ondersteuning van de hulporganisatie South Africa Cares for Life krijgen kinderen in nood weer een thuis en kans op een betere toekomst. Masakhane ondersteunt de projecten Cluster Care, Plastic City en het Rebekah House Community Center. Samen bouwen we aan een betere toekomst.

Een verslag van de uitgeoefende activiteiten

In onze nieuwsbrieven is te vinden welke activiteiten we als stichting uitoefenen. Klik hier voor onze nieuwsbrieven. Wit u zelf een activiteit organiseren voor Masakhane? Dat kan, mail ons voor meer informatie.

Een financiële verantwoording

Masakhane is opgericht in 2007, van 2007 tot en met 2013 was Masakhane een werkgroep gelieerd aan de Vereniging Wereldkinderen. Als werkgroep legden we financiele verantwoording af aan Wereldkinderen die het contract met SA Cares for Life beheerde. Met ingang van 1 januari 2014 heeft stichting Masakhane een eigen contract met SA Cares for Life. Klik hier voor de toelichting jaarafsluiting 2022 en voor het overzicht van winst en verlies 2022.

Op de site van de Belastingdienst zijn wij te vinden via deze link, zoek op Masakhane, eventueel in combinatie met Gouda als contactadres.

Stichting Masakhane heeft ervoor gekozen om geen CBF keurmerk aan te vragen. De hoge kosten om aangesloten te zijn bij dit keurmerk besteedt Masakhane liever aan de projecten in Zuid-Afrika. Masakhane is volledig transparant op het gebied van financiën, dit is ook een van de eisen van ANBI.

AVG (Privacy wet)

Als stichting hebben we sinds 25 mei 2018 te maken met de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Wij bewaren namelijk ook gegevens van mensen die de nieuwsbrief ontvangen, en gegevens van donateurs.
Om aan de verplichtingen van de AVG te voldoen, is een privacy protocol opgesteld en een verwerkingsregister gemaakt. Het gaat hierbij met name om het bewaren van de adressen, mailadressen en rekeningnummers van de mensen uit onze achterban.
Mocht u willen weten op welke manier wij uw gegevens bewaren, stuur dan gerust een mail naar info@stichting-masakhane.nl.