Projecten

We ondersteunen meerdere projecten via onze partnerorganisatie SA Cares for Life. Veel kinderen in Zuid-Afrika worden geconfronteerd met grote armoede. Door aids of criminaliteit komt het helaas steeds vaker voor dat ouders wegvallen en kinderen nog kwetsbaarder worden. Ze groeien op zonder de bescherming van een gezin en zonder eerlijke kans op een leefbare toekomst. Masakhane zet zich in om deze kinderen een thuis en betere toekomst te bieden, op dit moment steunen we een drietal projecten.

Plastic City 

Pal naast een luxe wijk in Pretoria is de sloppenwijk ’Plastic city’ ontstaan. Plastic city ziet eruit als een soort vluchtelingenkamp en dankt zijn naam aan het plastic en golfplaten waarvan de huisjes zijn gemaakt. Mensen leven er onder erbarmelijke omstandigheden. SA Cares helpt de mensen en is hier vorig jaar gestart met het Cluster care programma. De grootse wens en behoefte van de mensen was educatie voor hun kinderen. Want zonder scholing heb je geen toekomst.

Cluster Care

Kinderen in uitzichtloze gezinssituaties of kinderen die helemaal geen ouders meer hebben worden opgespoord en geholpen. Per gezin worden de problemen onderzocht en maatregelen genomen om de omstandigheden te verbeteren. De persoonlijke hulp en de verbondenheid met het cluster zorgen voor een betere kwaliteit van leven. Twee hulpverleners gaan aan de slag in Mmakaunyane en in Plastic City. Ze bezoeken de gezinnen wekelijks. Zij werken elk met een groep van 15 gezinnen in een speciaal 12 maanden programma aan:

 • aanvragen van geboortecertificaten en registraties
 • aanvragen van overheidssubsidies
 • HIV informatie, training en ondersteuning
 • opvoedingsvaardigheden
 • scholing of het zoeken van het werk
Op deze manier helpen we 30 gezinnen en ongeveer 200 kinderen!

Rebekah House Community Center (gemeenschapshuis)

De afgelopen jaren zagen we in de gemeenschap van Mmakaunyane steeds meer behoefte ontstaan aan een plek voor ontmoeting en groeide het vertrouwen in de zorgverleners van SA Cares. We investeren in een veilige plek waar kinderen en volwassenen elkaar ontmoeten. De hoofdactiviteiten van het community center zijn:

 • het geven van kleuteronderwijs op het ELC (Early Learning Center)
 • het opstarten van werkervaringsplekken in het tweede huis op het terrein
 • het aanbieden van naschoolse activiteiten voor kinderen van 6 t/m 18 jaar (zoals sportprogramma’s, bijvoorbeeld voetbal en netbal)
 • het aanbieden van een soepkeuken en het distribueren van voedselpakketten in de regio
 • het bieden van een ruimte waar ouders in gesprek kunnen gaan met de zorgverleners van het Cluster Care
 • het distribueren van water uit de waterpomp en van groente uit de gemeenschappelijke tuin die nu mogelijk is gemaakt dankzij de waterpomp
 • het kortdurend opvangen van kinderen in nood en vanuit House Rebekah als Life House deze kinderen helpen en zo nodig doorverwijzen.
House_Rebekah(1)
Foto van de opening van House Rebekah in februari 2016.