Help ons

Wilt u ook een bijdrage leveren aan de toekomst van kinderen in Zuid-Afrika? Dat kan! Op verschillende manieren zelfs.

Organiseer zelf een actie
Meehelpen kan altijd, want hoe meer geld we inzamelen, hoe meer gezinnen we kunnen helpen.

Wil je zelf een actie organiseren? Bijvoorbeeld op het werk, op school, in de kerk of het buurthuis? Heb je goede ideeen of suggesties voor nieuwe acties? Wil je meehelpen met acties die wij organiseren? Laat het weten, want alle hulp is welkom!

Collecte voor Masakhane
Wilt u in uw kerkgemeenschap een collecte voor Masakhane houden?

Er is een standaard brief beschikbaar die u naar de Diaconie kunt sturen, deze kunt u opvragen via info@stichting-masakhane.nl. Indien gewenst en mogelijk, kunnen we op het moment van collecte aanwezig zijn met een informatie kraam of u wat materiaal toesturen.

Doneren

U kunt eenmalig geld overmaken of donateur worden door middel van een periodieke gift. Neem contact op met info@stichting-masakhane.nl  voor een machtigingsformulier.

Rekeningnummer (IBAN) NL51 TRIO 0197 8440 06
tnv Stichting Masakhane, Gouda